Kdo jsme

O nás

Naši službu poskytujeme v podobě zabezpečování ubytování, stravování, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoci při osobní hygieně a zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím.
Dále organizujeme sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále poskytujeme zdravotní péči a zajišťujeme prohlídky praktickým lékařem, který do zařízení dochází.

Kde leží naše zařízení?

Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace je zřizovaná Olomouckým krajem. Sídlí v poklidné obci Jesenec, vzdálené od města Konice přibližně 3 km a necelých 25 km od Prostějova. Budovy našeho zařízení jsou v centru obce, přístupné z veřejných komunikací. Našim uživatelům je k dispozici zahrada, dvůr a lesopark. Ten se nachází v kopcovitém terénu těsně za hlavní budovou. K dispozici je uživatelům také pozemek určený k pěstování zeleniny a květin na kterém je umístěn skleník. Zařízení se nachází v nadmořské výšce 495 metrů.

Dispozice zařízení

Domov pro seniory Jesenec tvoří zámecký areál, jehož dominantou je historická budova barokního zámku s přístavbou a samostatnou budovou. Součástí komplexu je zahrada s altánkem a odpočinková místa k posezení na terasách či v okolí domova. V těsném sousedství zámku se nachází barokní kostel zasvěcený sv. Liborovi.
Celková kapacita domova je 72 lůžek. V hlavní budově s č.p. 1 jsou oddělení I. a V. jejichž kapacita je 38 lůžek, v přiléhající budově s č.p. 2 jsou oddělení II. a IV. s kapacitou 22 lůžek a v samostatné budově s č.p. 109 máme oddělení III. jehož kapacita je 12 lůžek.
Ubytování poskytujeme v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích, které jsou vybaveny postelí, nábytkem a televizí. S přihlédnutím k velikosti pokoje má uživatel možnost dovybavit si pokoj vlastním drobným nábytkem a dekoracemi. Sociální zařízení včetně koupelen je na všech budovách mimo pokoje.
Společné prostory tvoří jídelny, které slouží jako společenské místnosti, dále hala, chodby, kuřárny a terasy. Domov disponuje vlastními provozy kuchyně, prádelny, úklidu a údržby. K dispozici je ošetřovna všeobecných sester a rehabilitační místnost s přístrojovým vybavením.
Přístup do všech budov je bezbariérový. V hlavní budově jsou všechna patra propojena výtahem, schodiště v patře z oddělení I. na oddělení IV. je doplněno o schodišťovou plošinu a na oddělení III. je výtah do prvního patra.  Částečně je domov bariérový. Konkrétně na oddělení III. jsou schody do druhého vyvýšeného patra, dále nejsou přístupná společná WC na invalidním vozíku na odděleních III., IV. a V.

Personální zajištění služby

Služba je zajišťována zdravotnickými pracovníky (všeobecná sestra, praktická sestra), pracovníky v sociálních službách (pracovníci v přímé péči a aktivizační pracovníci) a sociálními pracovníky. Zázemí pro ně vytváří pracovníci provozního úseku (údržba, úklid, pradlena a švadlena), stravovacího úseku a pracovníci ekonomického úseku.
Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař, který do domova dochází 1x týdně, popř. dle potřeby a zpravidla 1x za měsíc oborná lékařka z oboru psychiatrie. Pravidelně 1x týdně dochází rehabilitační pracovnice.
top