Kdo jsme

O nás

Naši službu poskytujeme v podobě zabezpečování ubytování, stravování, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoci při osobní hygieně a zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím.
Dále organizujeme sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále poskytujeme zdravotní péči a zajišťujeme prohlídky praktickým lékařem, který do zařízení dochází.

Kde leží naše zařízení?

Nacházíme se v obci Jesenec, která je vzdálena 25 km severozápadně od Prostějova a 38 km západně od Olomouce. Budovy našeho zařízení jsou v centru obce, přístupné z veřejných komunikací. Našim uživatelům je k dispozici zahrada, dvůr a lesopark. Ten se nachází v kopcovitém terénu těsně za hlavní budovou. K dispozici je uživatelům také pozemek určený k pěstování zeleniny a květin na kterém je umístěn skleník. Zařízení se nachází v nadmořské výšce 495 metrů.

Dispozice zařízení

Sídlíme ve dvou budovách. První je původní barokní stavba a na ni navauje přístavba z 60. let.
Nad částí hlavní budovy byla v minulosti upravena půdní vestavba, ve které jsou umístěny tři pokoje. Další pokoje jsou umístěny v druhém nadzemním podlaží a prvním podlaží hlavní budovy. V prvním podlaží je také umístěno zázemí zdravotnického úseku a hlavní jídelna, která je využívána zároveň jako kulturní místnost a pro různé rehabilitační činnosti. V přízemí hlavní budovy se nachází kuchyně, ekonomický úsek a kancelář ředitele.

V dostavbě u hlavní budovy se nachází kotelna a pracoviště údržby, v dalším podlaží jsou potom pokoje určené našim uživatelům z řad mužů. V této části budovy je umístěna také další jídelna a malá kuchyňka.

Dále jde o samostatnou stavbu bývalých hospodářských budov, ve které jsou nyní umístěny další pokoje pro uživatele zařízení a jídelna s kuchyňkou a také technické zázemí zařízení jako prádelna, sklady a garáže.

Personální zajištění služby

Služba je zajišťována v současné době 47 kmenovými zaměstnanci a další činnosti v zařízení jako rehabilitace a lékařská péče jsou zajištěny externími osobami. Každý ze zaměstnanců prochází v průběhu kalendářního roku vzděláváním, které je nedílnou součástí péče o ně a vede také ke zkvalitnění poskytovaných služeb a zavádění a uplatňování nových poznatků do praxe.
top