Obec Jesenec

O naší obci

Obec Jesenec se nachází 25 km severozápadně od Prostějova a 38 km západně od Olomouce. Katastrální rozloha obce je 4,81 km2 a leží rozložena na březích říčky Jesenky (v dolní části toku přejmenované na Romži).

Obec leží na cestě z Konice do Moravské Třebové, na jižním svahu zámecké Horky tři kilometry za Konicí. Jméno obec dostala podle stromů jasanů, kterým se lidově říká „jeseny“. Část obce nejblíže ke Konici se jmenuje Špice, část u nádraží Měrotínek a část směrem k sousední obci Dzbel se jmenuje Drahy. Obec má 104 čísel a přes 300 obyvatel, z nichž asi 50 žije v domově pro seniory.

Jesenec se nachází ve správním obvodu, ve kterém je státní správa v přenesené působnosti vykonávána Městským úřadem Konice a to jako úřadem s rozšířenou působností a také jako pověřeným obecním úřadem. Zároveň je zařazen do správních obvodů státních institucí, které mají v Konici zřízeny úřady či detašovaná pracoviště. V Konici jsou také zařizovány služby pro uživatele zařízení jako lékárna a obchod.

Kde naši obec najdete


Historie

První zmínky o Jesenci byly zaznamenány již více jak před šesti set padesáti lety. Naše obec je známým poutním místem, zasvěceným sv. Liborovi.
Historie vztahující se k tomuto světci se datuje již od dob paní Zuzany Kateřiny Liborie ze Zástřizlů. Světci je zasvěcen i místní kostel, který byl postaven v roce 1710. Zámek byl postaven v roce 1711 a je stavebně spojen s kostelem. Ve vlastnictví ho mělo osmnáct majitelů z několika Moravských panských rodů, např. Cholinští, Tovačovští z Cimburka, rod pánů ze Švábenic či ze Zástřizlů.
Celý barokní komplex s budovou zámku, který je postaven na místě bývalé tvrze, je pravděpodobným dílem nejvýznamnějšího barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla, který žil v letech 1677 až 1723. Ve stejném období vznikla také socha sv. Libora, která je umístěná na návsi a socha sv. Jana Nepomuckého, která je u rybníka.
Na zámku žil v minulosti i hudební skladatel Ludvík z Ditrichu, který je autorem nápěvu Moravo, Moravo. V průčelí zámku je k jeho osobě umístěna pamětní deska.

V počátku 18. století se v Jesenci těžila železná ruda v „Ródnech“. Ruda se k dalšímu zpracování vozila do Vranové Lhoty. Přibližně v této době byla postavena barokní kontribuřenská sýpka, z níž dnes zbyly už jen obvodové zdi. Z dalších budov, které mají historickou hodnotu je možno jmenovat dnes nevyužívanou faru, velkostatek a školu, uzavřenou v roce 1976.

Jesenec se nachází na železniční trati z Olomouce do Moravské Třebové. První vlak projel po této trati v roce 1890, vlaková zastávka zde ale byla zřízena až v roce 1948.
K elektrifikaci obce došlo v roce 1927 a o něco později zde byl zaveden telefon. V obci je od roku 1950 místní rozhlas. V roce 1975 byl dostavěn a otevřen kulturní dům, který má největší sál v okolí. V roce 1987 byla v obci dostavěna požární zbrojnice.
V Jesenci se nachází obecní úřad, který sídlí v budově kulturního domu, stejně jako pošta. V obci mají také sídlo některé firmy, které zajišťují jednak služby pro občany okolních obcí, jednak jsou pracovní příležitostí pro občany, kteří v okolí žijí. V Jesenci se nachází obchod a hostinec a spojení s okolím zajišťují vlaky a autobusy. Nad komplexem domova pro seniory začíná výchozí bod Kladecké naučné stezky. Vyžití zajišťují i fotbalová utkání SK Jesenec. Kdo někdy navštíví Jesenec, určitě velmi rád svou návštěvu zopakuje.
top