Historie

1932

Zámecký areál, který byl předchozími vlastníky využíván jako letní sídlo nebo i k trvalému bydlení, byl v roce 1932 spolu s přilehlým parkem a hospodářským dvorem zakoupen Sestrami sv. Františka v Kojetíně. Následující rok přešel objekt do vlastnictví kongregace sester Dominikánek v Řepčíně. V zámku byl v tomto období zřízen zaopatřovací ústav sv.  Liboria v Jesenci.

1960

V roce 1960 přešel ústav pod správu státu, přičemž službu zde sestry Dominikánky vykonávaly až do roku 1974.

1989

Po roce 1989 byl majetek kongregaci navrácen, zařízení bylo zřizováno Sociálními službami, příspěvkovou organizací se sídlem v Prostějově, které si budovu k tomuto účelu pronajímaly.

2004

S účinností ode dne 1.1. 2004 přešly zřizovatelská práva na Olomoucký kraj, který byl rovněž nájemcem objektu. V  prosinci 2006 se zřizovatel - Olomoucký kraj - stal na základě kupní smlouvy vlastníkem objektu a příspěvkové organizaci Domov pro seniory Jesenec byl nemovitý majetek svěřen do správy.