Dobrovolníci a praxe

Praxe

Praxi je možno v našem zařízení vykonávat ve všech oborech, které spadají do náplně naší činnosti.
Studentům nabízíme na základě individuální domluvy a po uzavření konkrétní smlouvy se školským zařízením absolvování praxe.
Nabízíme také možnost uzavření generální smlouvy se školským zařízením, na jejímž základě budou absolvovány praxe pro žáky nebo studenty této školy.

Dobrovolnictví

Pro výkon dobrovolnictví v našem zařízení je třeba uzavřít smlouvou mezi osobou mající zájem o dobrovolnickou činnost a akreditovanou vysílající organizací, která má smlouvu s naším Domovem.
V současné době máme uzavřenu smlouvu s akreditovanou agenturou Centrum pro komunitní práci střední Morava a jsme schopni potřebnou agendu, která se váže ke vzniku výkonu dobrovolnické služby s touto konkrétní agenturou, nebo jinými vysílajícími agenturami v našem zařízení, zajistit.
 
top