Ceník služeb

Úhrada za stravu

Platné od 1.1.2020
D3 - racionální strava 162 Kč/den
D4 - žlučníková strava 163 Kč/den
D9 - diabetická strava 165 Kč/den
D9/4 - diabetická/žlučníková strava 165 Kč/den
 

Úhrada za ubytování

Platné od 1.1.2020
Jednolůžkový pokoj 134 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj 124 Kč/den
Vícelůžkový pokoj 99 Kč/den
Výše platby za stravu a ubytování se odvíjí od počtu kalendářních dnů v konkrétním měsíci.
Podle § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí uživatelům po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zůstat částka alespoň 15 % z měsíčního příjmu stanového dle zákona
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Dále za poskytovanou sociální službu náleží ze zákona poskytovateli příspěvek na péči v aktuální
přiznané výši.
 

Mohlo by vás zajímat