Domov pro seniory

Podporujeme uživatele v soběstačnosti, respektujeme přitom jedinečnost každého člověka. Uživatelům pomáháme prožít v rámci svých možností a schopností důstojný a hodnotný život v klidném a bezpečném prostředí.

Poslání

Detaily o naší službě

Cílová skupina

Mladší senioři od 60 do 80 let a starší senioři nad 80 let

Kapacita

Kapacita našeho Domova je 72 osob

Poslání

Naším posláním je poskytnout pobytovou službu, podporu, pomoc a péči naší cílové skupině

Cíle služby

Dlouhodobým cílem poskytované sociální služby je pomoc a podpora uživatelů v soběstačnosti a v běžném způsobu života, které vychází z individuálně určených cílů a potřeb.

Tento cíl je naplňován:
 • Kvalitní péčí o uživatele
 • Podporou důstojného a plnohodnotného života
 • Respektováním individuality uživatele
 • Podporou kvalitních mezilidských vztahů

Zásady poskytované služby

 1. Individuální přístup k uživatelům
 2. Na prvním místě je vždy důstojnost klienta, důvěra a diskrétnost při poskytování služby (při jednání a zacházení s uživateli)
 3. Respektování lidských práv a svobod
 4. Podpora nezávislosti, samostatnosti a soběstačnosti uživatelů a nezbytné míry péče
 5. Rovnocenný a spravedlivý přístup ke všem uživatelům
 6. Spolupráce s rodinami uživatelů
 7. Důraz na týmovost, odbornost a kvalitu personálu a jejich zvyšování

Co přesně poskytujeme?

 • ubytovací služby - celoročně, nepřetržitě
 • prádelenské služby
 • stravovací služby - strava je připravována ve vlastní kuchyni pětkrát denně, pro nemocné uživatele nabízíme i dietní stravování
 • lékařská péče - za uživateli dojíždí praktický lékař, psychiatr
 • komplexní ošetřovatelskou péči - zajišťují zdravotní sestry
 • sociální péči poskytují pracovnice v sociálních službách přímá péče a aktivizaci uživatelů pracovnice v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost
 • rehabilitační péče - elektroléčba, rehabilitační tělocvik

Mohlo by vás zajímat

top