Zvýšení úhrady za stravu a ubytování

30. 03. 2022
V návaznosti na vyhlášku č. 34 ze dne 18. února 2022, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stále zvyšující se ceny pohonných hmot, energií, potravin atd. dochází k navýšení úhrad v našem zařízení ode dne 1. 4. 2022.

Nový ceník: www.ddjesenec.cz/sluzby/cenik-sluzeb.