ZMĚNA ÚHRAD OD 1. 9. 2022

26. 08. 2022
Dne 25.7.2022 vydala Rada Olomouckého kraje usnesení č. UR/59/44/2022, kterým stanovila minimální výši úhrad za ubytování uživatelů v domovech pro seniory. S účinností od 1.9.2022 byla stanovena výše úhrad následovně:
  • 1 lůžkový pokoj - minimálně 240,- Kč / den
  • 2 lůžkový pokoj - minimálně 220,- Kč / den
  • 3 a vícelůžkový pokoj - minimálně 210,- / den.
 
S ohledem na stále se zvyšující ceny potravin dochází od 1.9.2022 také k navýšení úhrad za stravu následovně:
  • Dieta D3 (racionální), D4 (žlučníková)                  200,- Kč /den
  • Dieta D9 (diabetická), D9/4 (lomená)                  205,- Kč /den.
 
Od 1.9.2022 také proběhne další valorizace důchodů, kdy bude procentní výměra důchodu navýšena o 5,2 %.
 
Nový ceník:  www.ddjesenec.cz/sluzby/cenik-sluzeb