Návštěvy od 5. 12. 2020

03. 12. 2020
INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM V DOMOVĚ PRO SENIORY JESENEC

Od 5. 12. 2020 budou dle nařízení vlády ČR povoleny návštěvy v zařízení sociálních služeb. Je však nutné dodržovat preventivní epidemiologická opatření. V DS Jesenec jsou vymezena následující opatření platná do odvolání:
  • Návštěvní dny jsou středa, sobota a neděle, vždy v čase od 14:00 - 16:00 hod. Toto omezení je zavedeno z provozních důvodů.
  • Maximální počet na návštěvní den je 14 osob (uživatele mohou ve stejném čase navštívit max. 2 osoby s výjimkou, kdy navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod).
  • JE NUTNÉ se předem telefonicky nahlásit na sesterně a to na telefonním čísle 582 330 517 nebo mobil 725 517 960.
  • Všechny návštěvy vždy přichází hlavním vchodem. Po zazvonění na označeném zvonku, vyčkají příchodu zdravotního personálu. Popř. využijí telefonní číslo 725 517 960.
Každá navštěvující osoba se musí:

1) prokázat potvrzením od lékaře o tom, že již prodělal onemocnění COVID 19 a je v ochranné lhůtě 90-ti dnů,

2) potvrzením od lékaře o tom, že je navštěvující osoba negativní na COVID 19 a toto potvrzení nesmí být starší 48 hodin,

nebo

3) navštěvující osoba se může nechat otestovat v DS Jesenec, pouze v době od 13,30 do 14,00 hod. POZDĚJI NELZE TESTOVÁNÍ PROVÉST (z provozních důvodů  DS Jesenec).

Návštěvu mohou tyto osoby vykonat za podmínek:
  • Po dobu návštěvy používají SVÉ osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátory třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu – nelze používat ochranné roušky a je doporučeno používat i ochranné rukavice při vstupu do zařízení. DS Jesenec nebude poskytovat osobní ochranné pomůcky.
  • Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, je jí návštěva zakázána.
  • V případě návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou mezi lůžky použity paravány a jsou dodržována hygienická opatření.
  • Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu, děkujeme za pochopení a spolupráci.
 
Návštěvy na ,,COVIDOVÉM“ oddělení jsou zakázané (je nutné se předem informovat, zda dotyčný uživatel není pozitivní na COVID 19).
 
PROSÍME NÁVŠTĚVY O DODRŽOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ V ZÁJMU OCHRANY UŽIVATELŮ DS JESENEC